RADA RODZICÓW GIMNAZJUM NR 23 IM. MARII I GEORGA DIETRICHÓW W OLSZTYNIE
2AG – Głowacka Anna

2BG – Stasiewicz Marek

2CG – Jurczak Andrzej – z-ca przewodniczącej

2DG – Piotrowska Anna

3AG – Iwańczuk Anna

3BG – Zielonka Łukasz

3CG – Majchrzak Anna – Skarbnik

3DG – Kasińska Aleksandra – Przewodnicząca