RADA RODZICÓW XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII I GEORGA DIETRICHÓW W OLSZTYNIE
1A – Aleksandra Kasińska

1B – Bożena Kimbar

1C – Anna Majchrzak

1D – Joanna Kacprzak-Godlewska

1E – Piotr Zabuski – z-ca przewodniczącego

2A – Edyta Chełchowska – z-ca przewodniczącego

2B – Agata Kowalska

2C – Dorota Kubrak

2D – Elżbieta Kosińska

3A – Daria Czetyrba

3B – Marek Grykin – Skarbnik

3C – Małgorzata Pałka

3D – Ewa Tokarzewska