RADA RODZICÓW XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII I GEORGA DIETRICHÓW W OLSZTYNIE

1A LO – Siwik Bożena

1B LO – Brzóska Krzysztof

1C LO – Kubrak Dorota

1D LO – Kosińska Elżbieta

1E LO – Sikorski Hubert

2A LO – Eljasiak Marek

2B LO – Grykin Marek – Skarbnik

2C LO – Augustynowicz Agnieszka –z-ca przewodniczącego

2D LO – Tokarzewska Ewa

3A LO – Lizińska Wiesława

3B LO – Kulesza Sławomir – Przewodniczący

3C LO – Żołnowska Aneta