HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

TERMIN

TERMIN ZEBRANIA Z RODZICAMI
Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami. Organizacja roku szkolnego 2018/2019. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. 13.IX.2018

godz.16.30

Spotkanie rodziców w klasach z wychowawcami. 13.XII.2018

godz.16.30

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Przedstawienie klasyfikacji za I semestr. 17.I.2019

godz.16.30

Spotkanie rodziców w klasach z wychowawcami. Przedstawienie proponowanych rocznych ocen za wyniki w nauce i ocen zachowania dla uczniów klas III. 28.III.2019

godz.16.30

Spotkanie rodziców w klasach z wychowawcami. Przedstawienie proponowanych ocen za wyniki w nauce i proponowana ocena zachowania. 30.V.2019

godz.16.30