TERMINY SPOTKAŃ NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami. Organizacja roku szkolnego 2016/2017. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. 14.09.2017
Spotkanie rodziców w klasach z wychowawcami. Przedstawienie proponowanych ocen za wyniki w nauce i proponowana ocena zachowania. 14.12.2017
Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Przedstawienie klasyfikacji za I semestr. 8.02.2018
Spotkanie rodziców w klasach z wychowawcami. Przedstawienie proponowanych rocznych ocen za wyniki w nauce i ocen zachowania dla uczniów klas III. 22.03.2018
Spotkanie rodziców w klasach z wychowawcami. Przedstawienie proponowanych ocen za wyniki w nauce i proponowana ocena zachowania. 24.05.2018