TERMINY EGZAMINÓW

Próbny egzamin gimnazjalny 22 – 24.XI.2017
Egzamin gimnazjalny zgodnie z harmonogramem CKE 18.04.2018 – 20.04.2018
Część humanistyczna  18.04.2018 (środa)

· z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

· z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Część matematyczno – przyrodnicza  19.04.2018 (czwartek)

· z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

·  z zakresu matematyki – godz. 11:00

Język obcy nowożytny  20.04.2018 (piątek)

· na poziomie podstawowym – godz. 9:00

· na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00