ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM NR 23 im. MARII i GEORGA DIETRICHÓW