Dokumenty Szkolne

Statuty

Szkolny Program profilaktyczno – wychowawczy

Inne dokumenty

Program współpracy z Rodzicami Gimnazjum nr 23 i XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia
Wewnątrzszkolny system doradztwa