Organ prowadzący

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ AKADEMICKICH
w OLSZTYNIE
ul. Bałtycka 4
10-136 Olsztyn

Nr konta: 96 1600 1462 1022 1318 5000 0001

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia: www.snsa.edu.pl