Organ prowadzący

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ AKADEMICKICH
w OLSZTYNIE
ul. Bałtycka 4
10 – 136 Olsztyn

Nr konta: 96 1600 1462 1022 1318 5000 0001