Organ prowadzący

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ AKADEMICKICH
w OLSZTYNIE
ul. Bałtycka 4
10 – 136 Olsztyn

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A
64 2030 0045 1110 0000 0228 5340