ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO W XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 IM. MARII I GEORGA DIETRICHÓW W OLSZTYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Początek roku szkolnego 04.09.2017
I semestr /dla wszystkich klas Liceum/ 04.09.2017 – 21.01.2018
II semestr /dla klas III LO/ 05.02.2017 – 27.04.2018
II semestr 05.02.2016 – 22.06.2018
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017 – 1.01.2018
Ferie zimowe 22.01.2018 – 4.02.2018
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.2018 – 3.04.2018
Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018
Ferie letnie 23.06.2018 – 31.08.2018
TERMINY EGZAMINÓW
Próbny egzamin maturalny Listopad/grudzień
Egzamin maturalny zgodnie z harmonogramem CKE 4.05.2018 – 23.05.2018
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych /egzamin maturalny/ 4,7,8.05.2018 – egzamin maturalny
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1.11.2017 – Wszystkich Świętych

2 – 3.11.2017 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

20.04.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (egzamin gimnazjalny)

30.04.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1.05.2018 – Święto Pracy

2.05.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3.05.2018 – Święto Konstytucji 3 Maja

31.05.2018 – Boże Ciało

1.06.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych