Zestaw podręczników
do klasy pierwszej
XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie na rok szkolny 2017/2018
Nr Nazwa przedmiotu Autor/Autorzy Tytuł podręcznika Nr na liście MEN Karty pracy Podpis nauczyciela
Tytuł Autor/ Autorzy
    1. Język polski W.Bobiński, A.Janus-Sitarz, M.Pabisek Nowe lustra świata 1. Język polski. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony. Liceum i technikum. Część I i II 704/1/2014

704/2/2015

    2. Język angielski zakup podręcznika we wrześniu po teście poziomującym
    3. Język niemiecki zakup podręcznika we wrześniu po teście poziomującym
    4. Język francuski (grupa początkująca) F. Gallon, C.Himber EN ACTION 1 745/1/2015 EN ACTION 1. Zeszyt ćwiczeń F.Gallon, C.Himber
Język francuski (grupa kontynuacyjna) F. Gallon, C.Himber EN ACTION 2 745/2/2015 EN ACTION 2. Zeszyt ćwiczeń F.Gallon, C.Himber
    5. Historia S. Roszak, J.Kłaczkow Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy 525/2012
    6. Wiedza o społeczeństwie A.      Janicki W centrum uwagi. Wiedza
o społeczeństwie. Zakres podstawowy
505/2012
    7. Matematyka M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech, M. Braun, M. Karpiński Matematyka 1. Zakres podstawowy 606/1/2012
Matematyka 1. Zakres rozszerzony 628/1/2012
    8. Fizyka M. Fiałkowska Świat fizyki 394/2011/2015
    9. Chemia R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy 438/2012/2015
10. Biologia E.Bonar, W.Krzeszowiec-Jeleń, S.Czachorowski Biologia na czasie. Zakres podstawowy 450/2012 Biologia na czasie. Zakres podstawowy J.Holeczek, J.Kobyłecka, J.Pawłowski
11. Geografia Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Oblicza geografii 433/2012/2014
12. Podstawy przedsiębiorczości Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych 467/2012/2015
13. Informatyka
14. Edukacja dla bezpieczeństwa
15. Wiedza o kulturze M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum ogólnokształcącego i technikum 449/2012