Zestaw podręczników do klasy drugiej XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie na rok szkolny 2017/2018

Nr

Nazwa przedmiotu

Autor/Autorzy

Tytuł podręcznika

Nr na liście MEN

Karty pracy

Tytuł

Autor/ Autorzy

1

Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Równy

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2 część 1 i 2.

425/2/2012

425/4/2013

2

Język angielski

Sue Kay; Daniel Brayshaw; Bartosz Michałowski

Gr. p. A.Pinkosz

FOCUS 4 (klasa 2 A,C,D) – kontynuacja

FOCUS 3 (klasa 2B) – kontynuacja

Gr. p. A.Tomczak

FOCUS 3

Gr. p. A.Kańskiej – Chodyny

FOCUS 4

672/4/2015

672/3/2014/2015

Gr. p. Tomczak

Focus 3

Workbook Zeszyt ćwiczeń B1/B2

Gr. p. A. Kańskiej – Chodyny

Focus 4 Workbook

Sue Kay; Daniel Brayshaw; Bartosz Michałowski

3

Język niemiecki

Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik

Gr. p. S. Pochmary – Hahnkamp

2A i C

Infos 2B

Infos 3A

2B

Infos 3A

Infos 3B

Gr. p. J. Lorych – Duchiewicz

2A,C,D

Infos 2B

2B

Infos 2A

451/4/2012

451/5/2012

451/6/2014

4

Język francuski (grupa początkująca)

F. Gallon, C.Himber

EN ACTION 1

745/1/2015

EN ACTION 1. Zeszyt ćwiczeń

F.Gallon, C.Himber

Język francuski (grupa kontynuacyjna)

F. Gallon, C.Himber

EN ACTION 2

745/2/2016

EN ACTION 2. Zeszyt ćwiczeń

F.Gallon, C.Himber

5

Historia

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii i dla liceum Ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

642/1/2013

Paweł Klint, Piotr Galik

Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 2

642/2/2014

6

Wiedza o społeczeństwie

Arkadiusz Janicki; Justyna Kięczkowska

W centrum uwagi. Wiedza
o społeczeństwie część I. Zakres rozszerzony

630/1/2012/2015

7

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech, M. Braun, M. Karpiński

Matematyka 2. Zakres podstawowy

606/1/2012

Matematyka 2. Zakres rozszerzony

628/2/2014

8

Fizyka

Maria Fiałkowska

Z fizyką w przyszłość.

548/1/2012/2015

9

Chemia

Maria Litwin, Joanna Szymońska

To jest chemia.. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony.

528/1/2012/2015

To jest chemia.. Część 1. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony.

Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

10

Biologia

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk

Biologia na czasie 1

Zakres rozszerzony

Biologia na czasie 2

Zakres rozszerzony

564/1/2012

564/2/2013

11

Geografia

Wybór we wrześniu

12

Przyroda

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk

Przyroda 1 i 2

Przyroda

Karty pracy ucznia – biologia, geografia

Karty pracy –

Fizyka, chemia