Samorząd Uczniowski XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów

Zuzanna Schelski – przewodnicząca
Patryk Jarmakowicz – zastępca
Oksana Czetyrba – skarbnik
Paweł Wieczorek – sekretarz
Paulina Gościewska
Katarzyna Więcek
Piotr Antczak
Natalia Michałowska
Julia Murawska

Opiekunem p. Anna Kańska-Chodyna