Samorząd Uczniowski XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów

Julia Najdrowska – przewodnicząca

Opiekunem p. Anna Kańska-Chodyna