Zajęcia dodatkowe w oparciu o:

1. Program autorski:
a) Służba Wojskowa, Straży Pożarnej i Policji zgodne z wymaganiami Służb mundurowych,
b) Wychowania fizycznego przygotowujący do egzaminów sprawnościowych na uczelnie resortowe

2. Zajęcia z języka angielskiego wg standardów NATO (3 poziomy egzaminów),
3. Naukę musztry,
4. Zajęcia na poligonie w Morągu i Bartoszycach,
5. Obozy kondycyjno – szkoleniowe,
6. Kurs ratownictwa medycznego, Kurs płetwonurka, Kurs spadochronowy
7. Zajęcia z samoobrony,
8. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w jednostkach Wojska, Policji, Straży Pożarnej
9. Zajęcia w Centrum Zarządzania Kryzysowego

Współpracujemy z:

20 Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną
16 Batalionem Zmechanizowanym w Morągu
Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie
Akademią Marynarki Wojenną w Gdyni
Jednostką Wojskową w Olsztynie
Komendą Miejską Policji w Olsztynie
Komendą Miejską Straży Pożarnej w Olsztynie