Oddziały klasy pierwszej 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 utworzone zostaną następujące oddziały klasy pierwszej:

Symbol oddziału Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym (3)

Język obcy

1) Pierwszy

2) Drugi

Przedmioty uzupełniające
obowiązkowo do wyboru
1a Biologia

Chemia

Matematyka lub Język angielski/język niemiecki 1) Język angielski lub niemiecki

2) Język niemiecki, francuski, angielski

Bioetyka, filozofia
1b Matematyka

Geografia

WOS lub Język angielski/niemiecki 1) Język angielski lub niemiecki

2) Język niemiecki, francuski, angielski

Filozofia, edukacja prawna
1c Matematyka

Fizyka

Chemia lub języka angielski/niemiecki 1)  Język angielski lub niemiecki

2) Język niemiecki, francuski, angielski

Filozofia
1d Język polski

Historia

Biologia, WOS, Język angielski/niemiecki 1) Język angielski lub niemiecki

2) Język niemiecki, francuski, angielski

Filozofia, edukacja prawa, edukacja teatralna
Język polski

biologia

Język angielski/Język niemiecki 1) Język angielski lub niemiecki

2) Język niemiecki, francuski, angielski

Filozofia, bioetyka
Historia

WOS

Język angielski/Język niemiecki 1) Język angielski lub niemiecki

2) Język niemiecki, francuski, angielski

Filozofia, edukacja prawna
Klasa mundurowa Matematyka

Język angielski lub Język niemiecki

Biologia/Geografia/fizyka 1)  Język angielski lub niemiecki

2) Język niemiecki, francuski, angielski

Stacjonarny intensywny kurs języka angielskiego wg NATO STANAG 6001