Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

Kadra Zarządzająca:

Dyrektor: mgr Dorota Linkiewicz – język polski

Wicedyrektor: mgr Sylwia Pochmara-Hahnkamp – język niemiecki

 

Kadra pedagogiczna:

mgr Krystyna Bem – historia, wos

mgr Magda Burakowska – informatyka

mgr Karol Chorągiewski  – język angielski

mgr Jolanta Chotkowska – język angielski

mgr Małgorzata Dera – biologia

mgr Monika Gąsiorowska – Achour – podstawy przedsiębiorczości, edb

mgr Katarzyna Głybowicz – język polski

mgr Beata Jóźwiak-Grudzień – biologia

mgr Anna Kańska – Chodyna – język angielski

mgr Anastazja Kaźmir – język angielski

mgr Mariola Krzyworączka – język polski

dr Maria Piechocka – Kłos – język łaciński

mgr Regina Komarzewska – Skolimowska – język polski

mgr Magdalena Korejwo – język francuski

mgr Ewa Kozłowska – matematyka

dr Roman Kozłowski – matematyka

mgr Joanna Lorych – Duchiewicz – język niemiecki

mgr Iwona Łagodzińska   –  pedagog

mgr Edyta Łobacz – wychowanie fizyczne

mgr Maciej Madeksza – wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Małek – informatyka, wychowanie fizyczne

dr Anna Michalczyk – informatyka

dr Mateusz Musiejuk – chemia

mgr Agnieszka Nowicka – matematyka

mgr Piotr Ozygała – religia, etyka, filozofia, bioetyka

mgr Anna Pinkosz – język angielski

mgr Sylwia Pisarek – Kemska – język polski

mgr Grzegorz Potorski – fizyka

mgr Bartłomiej Purta – język angielski

mgr Błażej Rafalski – informatyka

mgr Małgorzata Raukuć  – język niemiecki

mgr Irena Romańczuk – geografia

mgr Marek Sadowski – matematyka

mgr Kamila Salamonowicz – Filip – matematyka

mgr Marta Sarnowska – język polski

mgr Marian Seroczyński – historia

mgr Bogumiła Sikorska – wos

prof. UWM, dr hab. Bogdan Smyk – fizyka

dr Ewa Sucharzewska – biologia

mgr Wiesław Sukniewicz – wychowanie fizyczne

mgr Antoni Szeklicki – fizyka

mgr Iwona Szumska – geografia

prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek – fizyka

mgr Joanna Witkiewicz – Purta – język angielski

mgr Wioletta Wrona –  geografia

mgr Jolanta Zakrzewska – historia