RADA RODZICÓW Uniwersyteckiego XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII I GEORGA DIETRICHÓW W OLSZTYNIE
Rada Rodziców

1A – p. Kamila Rębacz

1B – p. Barbara Wasilewska

1C – p. Bogna Bieńkowska

1C++ – p. Agnieszka Kowalczyk

1D – p. Maja Wołosiewicz – Towalska

2A – p. Ewa Kraszewska – Witalska

2B – p. Anna Załęcka

2C – p. Aleksandra Szczepkowska

2D – p. Marta Tarazewicz

3AP – p. Bogumiła Kowlaska

3BP – p. Anna Antolak

3CP – p. Agnieszka Kobus

3DP – p. Rafał Grudzinski

3AG – p. Aneta Żołnowska

3BG – p. Monika Olbert – Kolman

3CG – p. Wiesława Lizińska

3DG – p. Anna Bera

Prezydium

Przewodnicząca  -p. Ewa Kraszewska – Witalska

Z – ca – p. Anna Załęcka

Skarbnik – p. Anna Antolak