III Warsztaty Humanistyczne: Dziedzictwo Kulturowe Warmii i Mazur. 

Klasa ID w dniach 4-5 września 2018 r. uczestniczyła w warsztatach, których celem było wzmocnienie więzi ze „stronami domowymi” (pojęcie zaczerpnięte z eseju Erwina Kruka).
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy średniowieczną architekturę Reszla i barokową budowlę sakralną w Świętej Lipce.
W godzinach wieczornych uczniowie spotkali się z panią Jolantą Marschall, która opowiedziała o historii najnowszej zamku jako centrum sztuki. To dzięki pani Marschall i jej mężowi Bolesławowi (rzeźbiarzowi) w Galerii Sztuki Współczesnej prezentowane były prace artystów, reprezentujących Polskę na Biennale Sztuki. Atmosfera artystyczna w zamku przyciągała do Reszla znanych artystów, m.in. Franciszka Starowieyskiego, którego „Pielgrzymka do św. półkonia” pozostała już na stałe w Reszlu (zob. zdjęcie klasy ID na tle olbrzymiego obrazu). Kolejnym artystą, który związał się z Reszlem jest Adam Myjak – rzeźbiarz i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pan Adam Myjak we własnej kamienicy stworzył imponującą galerię rzeźby, złożonej z jego prac. Tę galerię także zwiedziliśmy dzięki uprzejmości przyjaciół pana Adama Myjaka.

Niewątpliwą i niepowtarzalną atrakcją dnia była noc spędzona w zamku (hotelu).

5 września klasa ID odwiedziła Stoczek Klasztorny – interesujący z dwóch powodów:
– budowli sakralnej w kształcie rotundy (rzadkie w polskiej architekturze)
– wiezienia Prymasa Tysiąclecia – Stefana Wyszyńskiego.

W Lidzbarku Warmińskim wybraliśmy się najpierw do Oranżerii Kultury (wspaniale odrestaurowany budynek w stylu klasycystycznym), później zwiedzaliśmy zamek Biskupów Warmińskich.
W obu miejscach uczniowie mieli okazję przybliżyć sobie dzieje regionu od średniowiecza do współczesności poprzez historię znakomitych postaci rezydujących w zamku.

 

Comments are closed.