Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023

 

Ważne strony, znajdziesz tam wszystkie informacje dt. egzaminów zewnętrznych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – http://www.oke.lomza.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – http://www.cke.gov.pl

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Formule 2023 – Informacje

Harmonogram egzaminu maturalnego 2023 – Komunikat o harmonogramie

Dostosowania warunków i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2023 – Komunikat o dostosowaniach

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie w roku 2023 – Komunikat o przyborach

Egzamin z informatyki – Komunikat o egzaminie z informatyki