ASC Timetables Export


Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1AG     INF FIZ A I R MAT HIS WOS INF F II p       WF WF MAT A I R A I R WOK   F II k F II k MAT JP BIOL HIS WF REL     JP JP MAT A I R EDB FIL REL GW         WF WF CHEM PP PP JP GEO  
A I R F II p A I R A I R A II A II WF A I R
A I R   A I R A I R N II k N II k   A I R
N I R   N I R N I R N II k N II k   N I R
1BG   FIZ PP WOS REL A I WF INF F II p F II p BIOL EDB WOK MAT A I INF         F II k F II k MAT HIS FIL JP JP       WF WF GW CHEM A I JP MAT HIS REL       WF WF PP MAT JP GEO    
A I WF A I A II A II A I
N I   N I N II k N II k N I
      N II k N II k  
1CG FIZ MAT CHEM PP PP A I WF           N II k N II k A I WOK WOS JP N II k   F II k F II k GW BIOL HIS MAT FIL JP JP       INF REL A I EDB MAT REL WF     MAT WF WF JP GEO HIS INF    
A I F II p F II p A I A II A II N II k A I WF WF
N I     N I       N I    
1DG   JP FIZ CHEM A I R PP GEO REL         N II k INF BIOL EDB A I R A I R N II k   A II A II WOK MAT JP REL WF GW HIS       N II k A I R MAT HIS JP JP WF     FIL WF WF WOS MAT MAT PP INF  
A I R F II p N II k A I R A I R A I R WF WF
A I R   F II p A I R A I R A I R    
N I R     N I R N I R N I R    
1AP     N II p N II p INF HIS A I R JP WOS GW   INF WF FIZ EDB A I R MAT GEO     REL MAT CHEM BIOL JP N II k N II k WF WF     CHEM FIL JP JP A I R MAT       REL MAT HIS BIOL A I R WF WF      
A I R A I R N II k N II k WF A I R A I R
A I R A I R F II p F II p   A I R A I R
A I R A I R       A I R A I R
A I R A I R       A I R A I R
1BP     F II p INF MAT HIS JP A I     FIZ JP JP FIL MAT GEO WOS       MAT REL BIOL CHEM HIS N II k N II k WF     JP MAT A I EDB WF WF         A I CHEM BIOL REL GW WF WF      
N II p F II p A I N II k N II k A I A I WF
  N II p   INF        
1CP     N II k N II k WOS FIZ MAT GEO JP INF INF FIL FIZ EDB GW HIS CHEM       INF N II k MAT WF WF REL A I JP       JP JP WF HIS MAT A I CHEM       A I MAT BIOL REL N II k N II k      
F II p F II p N II k CHEM WF WF A I WF A I A I
N II p N II p                
1DP     N II k N II k HIS JP A I R MAT EP WF   FIZ EDB HIS HIS A I R GEO MAT GW   N II k INF BIOL REL MAT JP JP WF       INF WOS MAT CHEM A I R JP JP WF WF FIL HIS REL JP A I R WF WF      
N II p N II p A I R A I R N II k A I R A I R N II k N II k
    A I R A I R   A I R A I R F II p F II p
    A I R A I R   A I R A I R    
    A I R A I R   A I R A I R    
1EP     N II k N II k FIZ GEO A I R HIS GW GEO     INF MAT FIL A I R JP HIS GEO   N II k N II k REL WF WF MAT WOS JP JP   MAT EDB BIOL WF JP A I R           REL CHEM MAT A I R N II k N II k      
N II p N II p FIZ INF A I R FIZ A I R WF WF WF A I R A I R F II p F II p
        A I R   A I R       A I R A I R    
        A I R   A I R       A I R A I R    
        A I R   A I R       A I R A I R    
2A BIOL BIOL MAT HISP CHEM CHEM FIZ       JP JP A I R A I R CHEM BIOL GW FIZ FIZ   REL REL A II A II MAT BIOL A I R FIZ FIZ   A I R A I R MAT CHEM WF JP F II p F II p     WF WF MAT HISP BIOL A I R JP CHEM    
A I R A I R F II k F II k A I R A I R A I R WF N II k N II k WF WF A I R
A I A I N II p N II p A I R A I R A I R   N II k N II k     A I
A I R A I R     A I R A I R A I R           A I R
A I R A I R     N I R N I R N I R           A I R
N I R N I R                     N I R
2B MAT MAT CHEM CHEM WF WF BIOL BIOL REL   N I N I MAT JP JP CHEM WF HISP HISP       A II A II CHEM MAT MAT BIOL JP N I     A I A I REL BIOL F II p F II p     BIOL MAT MAT GW CHEM JP A I      
WF WF WF F II k F II k A I A I N II k N II k A I
              N II k N II k  
2C INF INF JP JP MAT MAT HISP WF WF   A I A I MAT MAT HISP GW FIZ CHEM         A II A II FIZ FIZ JP A I REL N I INF FIZ FIZ MAT MAT WF F II p F II p     INF INF REL MAT MAT JP WF N II k N II k  
CHEM CHEM WF WF N I N I F II k F II k A I CHEM CHEM
        A I A I N II k N II k      
            N II p N II p      
2D   GW JP JP WF WF HIS BIOL A I   N I N I A I R A I R MAT JP WF HIS HIS   REL REL N II k N II k JP MAT A I R HIS   N I A I R A I R JP JP MAT BIOL EP       HIS JP JP FIL MAT A I R PRZ F II p F II p  
WF WF BIOL A I A I R A I R WF HISP HISP N II p N II p A I R BIOL A I A I R A I R PRZ BIOL A I R N II k N II k
        A I R A I R           A I R     A I R A I R     A I R    
        WOS WOS           WOS             WOS    
2E     MAT MAT JP JP FIZ WF WF     MAT A I R A I R HISP HISP JP FIZ FIZ   REL REL A II A II MAT GW A I R FIZ FIZ   A I R A I R MAT MAT WF           WF WF JP MAT MAT A I R WF F II p F II p  
GEO A I R A I R GEO GEO F II k F II k A I R GEO GEO A I R A I R A I R N II k N II k
  A I R A I R     N II k N II k A I R     A I R A I R A I R    
  A I R A I R     N II p N II p A I R     A I R A I R A I R    
  N I R N I R         N I R     N I R N I R N I R    
3A JA PR JA PR BIOL BIOL MAT GW JFk JAk     CHEM CHEM JP JP BIOL WF HISP   REL REL   WF WF MAT BIOL CHEM JP JA PR JA PR   JNk JNk JP BIOL CHEM MAT WF WF         JA PR JA PR HISP MAT CHEM JAk    
JA PR JA PR JFk WF JA PR JA PR F II p F II p JA PR JA PR JN PR JN PR
JN PR JN PR     JN PR JN PR            
3B MAT MAT HISP JP BIOL REL JNk JNk     WF WF MAT BIOL JP JP CHEM CHEM     BIOL BIOL WF JA PP MAT MAT CHEM JFk JFk   F II p F II p JA PP MAT GW CHEM WF WF     CHEM BIOL HISP MAT MAT JP JA PP REL    
JNp JNp WF JA PP JA PP JA PP
3C JA PR JA PR MAT MAT JP JP JNp JAk     WF MAT REL FIZ FIZ HISP JNk JNk         WF MAT MAT JP FIZ JA PR JA PR     MAT MAT JP FIZ FIZ WF WF         CHEM CHEM REL HISP GW JA PR JA PR  
CHEM CHEM JFk JNp F II p F II p CHEM JN PR WF WF JN PR JN PR JAk JA PP
JN PR JN PR   JFk     JN PR JA PP         JA PP  
3D JN PR JN PR JA PR JA PR JP BIOL JNk JAk       BIOL BIOL JP JP MAT F II p WF REL REL WF JP JP MAT JA PR JA PR BIOL JN PR JN PR     EP GW MAT BIOL JP WF WF     WF WF JA PR JA PR MAT JP JP JAk PRZ  
JA PR JA PR HIS JNp JNk HIS HIS F II p JA PR JA PR HIS HIS JA PR JA PR PRZ HISP
JA PR JA PR   JFk JNp       JA PR JA PR     JA PR JA PR HISP  
        JFk               JN PR JN PR    
3E JN PR JN PR JA PR JA PR GEO GEO JNp JAk     WF MAT MAT JP JP GEO GEO WF REL REL   MAT MAT JP JA PR JA PR GEO JN PR JN PR   F II p F II p HISP HISP MAT MAT WF WF       GW JA PR JA PR JP MAT MAT JAk    
JA PR JA PR JNp JA PR JA PR JNk JNk WF WF JA PR JA PR
JA PR JA PR   JA PR JA PR JFk JFk     JA PR JA PR
                  JN PR JN PR
EJ       MAT MAT JP CHEM   BIOL       CHEM CHEM JP JP BIOL BIOL         JP HISP JA JA MAT MAT         CHEM JF MAT MAT BIOL BIOL                        
Korzeniewska Zuzanna                                                                       JF     JF