Certyfikat z języka niemieckiego

W Gimnazjum nr 23 i XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów istnieje możliwość przygotowania się do międzynarodowych certyfikatów z j. niemieckiego.

Certyfikaty Goethe- Institut są uznawane na całym świecie i akceptowane przez instytucje edukacyjne oraz pracodawców w wielu krajach jako potwierdzenie kwalifikacji językowych. Do egzaminów państwowych na poziomie B1 i B2 uczniowie przygotowują się w szkole (zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne), a zdają je w Centrum Egzaminacyjnym Goethe Institut przy Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

Oba egzaminy składają się z następujących modułów: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Są to egzaminy państwowe, przeprowadzane i oceniane na całym świecie według tych samych kryteriów. Prace pisemne i egzamin ustny oceniane są w Centrach Egzaminacyjnych zawsze na podstawie takich samych, jednolitych kryteriów przez dwóch egzaminatorów.

Goethe- Zertifikat B1 potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie samodzielności i oznacza:

 • umiejętność zrozumienia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych danej osobie spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • umiejętność poradzenia sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w krajach niemieckojęzycznych,
 • umiejętność formułowania prostych i spójnych wypowiedzi na tematy, które są danej osobie znane bądź ją interesują,
 • umiejętność opisywania doświadczeń, zdarzeń, nadziei, marzeń i zamierzeń oraz umiejętność formułowania krótkich uzasadnień bądź wyjaśnień.

Źródło: www.goethe.de

Goethe-Zertifikat B1 otrzymali uczniowie naszego gimnazjum i liceum:

 1. Affek Adam
 2. Baran Natalia
 3. Biernatowski Piotr
 4. Brzozowski Michał
 5. Charemska Anna
 6. Charemski Adam
 7. Chłopik Adrianna
 8. Ciechowska Katarzyna
 9. Ciemięga Aleksandra
 10. Dominiak Magdalena
 11. Drapiński Piotr
 12. Dudziak Paweł
 13. Dusińska Katarzyna
 14. Eliszewska Laura
 15. Jankowska Andżelika
 16. Klink Michał
 17. Łazowska Emilia
 18. Malkowska Celina
 19. Michalak Katarzyna
 20. Michalik Aleksandra
 21. Ostrowska Marta
 22. Piątkowski Paweł
 23. Skotnicka Natalia
 24. Sternicka Marta
 25. Supady Dominika
 26. Świniarski Wojciech
 27. Wakszyńska Karolina
 28. Weiss Samanta
 29. Wieczorek Wiktoria
 30. Wieczorek Ewelina
 31. Wieczorek Paweł

Goethe-Zertifikat B2 zakłada znajomość języka niemieckiego w zaawansowanym stopniu.

Osoba przystępująca do egzaminu potrafi :

 • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach o konkretnej i abstrakcyjnej tematyce oraz wyszukać, np. w audycjach radiowych, interesujące ją informacje,
 • zrozumieć szeroką gamę tekstów, w tym zarówno krótkie teksty (np. ogłoszenia), jak i dłuższe, złożone teksty o charakterze użytkowym, publicystycznym lub naukowym oraz komentarze i relacje,
 • wypowiedzieć się pisemnie na złożone tematy w sposób jasny i uporządkowany oraz poprawić błędy w tekstach napisanych przez inne osoby,
 • formułować przejrzyste wypowiedzi ustne na tematy ogólne oraz na tematy dotyczące własnych zainteresowań,
 • brać aktywny udział w dyskusjach na znane sobie tematy oraz reagować na opinie swoich rozmówców i prezentować własne stanowisko.

Źródło: www.goethe.de

Goethe- Zertifikat B2 otrzymali uczniowie naszego liceum:

 1. Janowicz Grzegorz
 2. Śmieja Piotr
 3. Waśniewski Adam
 4. Złakowski Mateusz