Wymiana z Offenburgiem

Od roku 1995 nasze szkoły- Gimnazjum Nr 23 i XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów prowadzą stałą wymianę młodzieży z niemiecką szkołą partnerską – Grimmelshausen-Gymnasium – w Offenburgu, w przepięknym landzie Badenii-Wirtembergii.
Od tamtego czasu wspólne spotkania odbywają się regularnie dwa razy w roku: raz w Niemczech, raz w Polsce. Organizatorkami tej wymiany młodzieży ze strony polskiej są panie Sylwia Pochmara-Hahnkamp i Joanna Lorych-Duchiewicz oraz ze strony niemieckiej do roku 2015 pan Thomas Stampfer, który niemalże od początku zajmował się realizacją tego przedsięwzięcia. Od roku szkolnego 2015/2016 opiekę nad tym długoletnim projektem przejął pan Lukas Rosenkranz.
Do chwili obecnej w wymianie uczestniczyło kilkuset uczniów z obydwu szkół.
Goście biorą udział w wybranych zajęciach szkoły partnerskiej, mają także możliwość poznania ciekawych miejsc w kraju gospodarzy. Istotne jest, że przez cały czas wymiany młodzi Polacy i Niemcy przebywają ze sobą razem, a goście są zakwaterowani w rodzinnych domach gospodarzy – mogą więc poznać ich obyczaje i styl życia, a przede wszystkim trenują umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim. Wzajemną integrację umożliwiają liczne aktywności animujące grupę. W czasie spotkań młodych Polaków i Niemców oprócz dobrej zabawy jest też czas na poważne refleksje na temat stosunków polsko-niemieckich. Z pewnością wspólne przebywanie ze sobą, poznawanie siebie, tradycji i zwyczajów stanowi doskonałą formę walki ze wzajemnymi stereotypami, jakie często pojawiają się w mediach w Polsce i w Niemczech.
Na realizację przedsięwzięcia pozyskiwane są środki współfinansujące od międzyrządowej organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.