„Najlepsi nauczyciele to tacy, którzy powiedzą Ci gdzie patrzeć, ale nie powiedzą Ci co widzieć”

Komisja Edukacji Narodowej została powołana 14-ego października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Jej członkami zostali uczeni i artyści skupieni wokół osoby jej niekwestionowanego lidera Hugona Kołłątaja. Zasługi i dokonania Komisji są nie do przecenienia.
Dzień 14 października jest we współczesnej Polsce obchodzony jako dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale też dzień, w którym tradycyjnie dziękujemy nauczycielom za ich pracę.
Szanowni Państwo!
Zanim uczniowie złożą Wam życzenia, pozwólcie, że najpierw ja Państwu podziękuję. Za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata. Za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa. To między innymi Wam zawdzięczamy, że w Naszej Szkole panuje ta niepowtarzalna atmosfera. Atmosfera, dzięki której zarówno uczniowie, jak i my – pracownicy szkoły – lubimy ją, przychodzimy do niej z chęcią i przyjemnością. Dziękuję Wam osobiście także za to, że zawsze, w każdej dobrej i złej chwili mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie.
Dobry nauczyciel to człowiek rozumu i serca, cierpliwy, wyrozumiały.
Szanowni Państwo! Drodzy uczniowie!
Dziękując Państwu za to, że tacy właśnie jesteście, życzę przede wszystkim wytrwałości. Życzę, by znaczenie pracy, którą wykonujecie, stawało się coraz bardziej oczywiste dla wszystkich członków naszego społeczeństwa. Cieszmy się, że dane nam jest brać czynny udział w jednej z najważniejszych powinności, jaką może mieć człowiek w stosunku do drugiego człowieka – w przekazywaniu mu wiedzy i doświadczenia, w wychowywaniu go.
Tradycją stało się, że z okazji Dnia Nauczyciela przyznawane są nauczycielom nagrody dyrektora. Pośród tegorocznych laureatów są nauczyciele, którzy opracowywali i wdrażali autorskie programy edukacyjne, rozwijali uzdolnienia uczniów, przygotowując ich, wielokrotnie z sukcesami, do udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, rozwijali talenty artystyczne i sportowe uczniów, co owocowało uhonorowaniem ich medalami, pucharami i dyplomami. Są także wśród nich nauczyciele realizujący całoroczne programy edukacyjne, są tacy, dzięki działalności których szkoła wzbogaciła się o kolejne certyfikaty, dyplomy i podziękowania. Nagrodzeni zostaną także nauczyciele uczący swoich uczniów wrażliwości, otwartości, poszanowania inności i poświęcenia, oraz ci, którzy swój czas poświęcają uczniom z trudnościami w nauce lub potrzebującym szeroko rozumianej pomocy i wsparcia. Wszystkim nagrodzonym najserdeczniej dziękuję i gratuluję, życząc dalszych sukcesów.
Nagrodę Dyrektora w roku 2016/2017 otrzymali: P. Krystynę Bem, p. Magdalenę Korejwo, p. Beatę Jóźwiak – Grudzień, p. Joannę Lorych – Duchiewicz, p. Reginę Komarzewską – Skolimowską, p. Edytę Łobacz, p. Agnieszkę Nowicką, Panią Sylwią Pochmarę – Hahkamp, p. Piotra Ozygałę, p. Macieja Madekszę,
Niech będzie tak jak o swoim nauczycielu pisał poeta Julian Tuwim :

„Słyszę Twój głos
w wieczornym pacierzu wiatru,
w mruganiu gwiazd na niebie,
idziesz ze mną przez całe życie.
Dobrocią patrzą Twoje oczy
przez okno nocy
bierzesz moją łzę.”

Dziękuję również pracownikom administracji i obsługi. Bez ich codziennej pracy nie byłoby Nas tutaj. Dziękuję za sumienność i terminowość wykonywanych obowiązków oraz za pracę wykraczającą ponad Państwa obowiązki. Dziękuję za tworzenie przyjaznej atmosfery, która jest jednym z najważniejszych czynników Naszej pracy.
Na koniec prośba do rodziców. Mam nadzieję, że przez cały rok szkolny czują się Państwo ogniwem łańcucha splatającego społeczność szkolną. Dzisiejszy dzień to Nasze wspólne święto. Cieszcie się razem ze mną, że kadra, z którą się spotykamy, to grono ze wszech miar wartościowe i pozytywne.
Życzę wszystkim nauczycielom sukcesów w pracy, nieustającej aktywności i kreatywności.

Dorota Linkiewicz

Comments are closed.