Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Działania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020
– Priorytet 3

1. czerwiec 2016 przeprowadzenie ankiety wśród uczniów gimnazjum i ich rodziców dotyczących:
• czytelnictwa uczniów gimnazjum,
• ocena zasobów biblioteki szkolnej przez rodziców
2. W czasie spotkań z rodzicami (2 wywiadówki )przeprowadzono pedagogizację rodziców na temat:
• „Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży”
• „5 najważniejszych korzyści z czytania” ”
• „Rola czytania w życiu człowieka”
3. Uczniowie gimnazjum wzięli udział w lekcjach bibliotecznych organizowanych przez:
a) Bibliotekę Pedagogiczną (ul. Natalii Żarskiej 29)
• „Gdzie Warmia, a gdzie Mazury? Krainy historyczne w dziejach regionu, ważne wydarzenia, miejsca, ludzie… (50 min)
• „W tym miejscu warto pobyć dłużej – sprawdź, jak funkcjonuje biblioteka i co może zaproponować (45 min)”
• „Warsztaty redakcyjne”
b) Miejską bibliotekę Publiczną Filia nr 11 „Planeta „ w Olsztynie”
• „Warsztaty redakcyjne”
• warsztaty „ Mój wizerunek on –line”
4. Konkurs fotograficzny: „Przyłapani na czytaniu w szkole” przeprowadzony przy współpracy z panem Karolem Chorągiewskim.
5. Konkurs Plastyczny zorganizowany przy współpracy z panią Danutą Jaczyńską „Ilustracja do wybranej książki”.
6. „Mikołajki z książką”, w czasie których odbył się konkurs „Pięknego czytania” (wybrane fragmenty powieści H. Sienkiewicza „Potop”)
7. W czasie przerw uczennice z kl. 3a prezentowały i polecały uczniom książki z biblioteki szkolnej.
8. W szkole we wrześniu rozpoczęła się akcja „uwalniamy książki” (w ramach światowej akcji bookcrossingu) w holu szkoły ustawiono regał na książki, które przynoszą uczniowie.
9. W ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w szkole prowadzone są przez pracownika Biblioteki Pedagogicznej panią Joannę Piekarowicz:
• zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów kl. 3: „Dobry zawód otwiera bardzo wiele drzwi”. Formy informacji zawodowej. Analiza wybranych zawodów. Test Predyspozycji Zawodowych.
• „Moja kariera w moich rękach”. Rola zainteresowań w wyborze zawodu. Doskonalenie umiejętności samooceny. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych.
• „Moje mocne i słabe strony” Wpływ samowiedzy na projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej. Samopoznanie-badanie mocnych i słabych stron.
10. Uczniowie klas 3 uczestniczyli w otwartych wykładach Pani Sylwii Chutnik „Klęska czytelnictwa czy jego zmiana?” organizowanych przez UW-M
11. W listopadzie przeprowadzono akcję głośnego czytania „Dziadów” A. Mickiewicza zorganizowana przez panią Reginę Komarzewską-Skolimowską
12. Uczniowie klas 3 razem z panią Sylwią Pisarek-Kempską w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” czytała bajki dzieciom z przedszkola
13. Zrealizowano 2 projekty edukacyjne:
• „Jak zmieniały się zainteresowania czytelnicze trzynastolatków w latach 1970-2016’( uczniowie z kl. 2d
• „ Jakie wartości przekazują nam współczesne książki” uczennice z kl. 2a
14. Na lekcjach z języka polskiego uczniowie opracowują dzienniczki lektur „Mój profil czytelniczy” oraz przygotowują prezentacje lektur.
15. Prowadzone są akcje:
• „Hity do biblioteki szkolnej” uczniowie podają tytuły książek lub nazwiska pisarzy których książki powinny według nich znajdować się w bibliotece szkolnej. Na tej podstawie dokonuje się zakupu książek
• „Moja wymarzona nagroda książkowa” na zakończenie roku szkolnego uczniowie podają tytuły książek, które chcieli by dostać w ramach nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce
16. W ramach przyznanych środków Tj. 15.000 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono 590 książek.

Comments are closed.