Uczniowie klasy humanistycznej w ramach innowacji pedagogicznej Edukacja Prawna oraz Programu Propedeutyka Prawa W XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie wzięli udział w pierwszym z cyklu spotkań z dr Dobrochną Ossowską -Salamonowicz z Wydziału Prawa i Administracji UWM. W trakcie spotkania zapoznali się z podstawami konstytucjonalizmu oraz zasadami tworzenia przepisów prawa.

Comments are closed.