Gala laureatów konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2016/2017

W dniu 7 czerwca w Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyła się uroczysta Gala laureatów konkursów przedmiotowych. Laureaci zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami i upominkami przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz Sławomira Sadowskiego Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Dyplomy odebrali Nasi multilaureaci: Bronicki Michał, Krajewski Mateusz, Ilkiewicz Piotr, Bachry Anna, Dudek Urszula, Winogrodzki Michał, Podlaski Jacek. Kurator oświaty pogratulował szkołom znakomitych wyników konkursowych oraz zaakcentował rolę nauczycieli w motywowaniu uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Dyplom uznania odebrali nauczyciele Gimnazjum nr 23: p. Joanna Lorych – Duchiewicz (10 laureatów),p. Bogusława Hofman (9 laureatów), p. Karol Chorągiewski (8 laureatów), p. Agnieszka Nowicka (4 laureatów), p. Bogumiła Sikorska (3 laureatów).

Podczas spotkania zaprezentowana została „złota dziesiątka” szkół gimnazjalnych z największą liczbą laureatów. Gimnazjum nr 23 im. Marii i Georga Dietrichów z liczbą 72 laureatów i finalistów znalazło się na 1 miejscu.

Program artystyczny zaprezentowali uczniowie Naszego  Gimnazjum nr 23 oraz XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.

Comments are closed.