9 grudnia, uczniowie klasy 2C Liceum (rozszerzenie z historii) wybrali się do Domu „Gazety Olsztyńskiej” na warsztaty poświęcone historii „Gazety Olsztyńskiej” i jej założycieli. Uczestnicy zajęć poznali specyficzną sytuację polskiej ludności mieszkającej na terenach Warmii. Podczas lekcji szukali odpowiedzi na pytania: czy ponad 100 lat zaboru pruskiego zmieniło ich świadomość narodową? Czy wydawanie „Gazety Olsztyńskiej” wpłynęło na wzmocnienie więzi między Polakami? Uzupełnieniem były oryginalne dokumenty, zdjęcia prezentowane na wystawie i możliwość skorzystania ze starej prasy drukarskiej. Zajęcia poprowadziła p. Danuta Syrwid

Comments are closed.