W dniu 31.III.2017 Dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie – Dorota Linkiewicz i Komendant Miejski Policji w Olsztynie – mł. insp. Piotr Zabuski zawarli porozumienie o współpracy dt. realizacji programu nauczania w klasie o profilu mundurowym, która powstanie w roku szkolnym 2017/2018.

Klasa będzie realizować autorski program (innowację pedagogiczno – programową) stworzony przez Dyrektora Szkoły – Dorotę Linkiewicz przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Olsztynie, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, 20 Zmechanizowaną Brygadą w Bartoszycach. (szczegóły programu w zakładce rekrutacja – klasa mundurowa) oraz autorski program wychowania fizycznego stworzonego przy współpracy z WSPOL w Szczytnie, SGSP w Warszawie.

Klasa mundurowa w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów zapewni uczniom najwyższe standardy, odpowiednie warunki do rozwoju i zdobywania wiedzy, a także realizowania własnych zainteresowań i ambicji. Uczniowie, którzy znajdą się w klasie mundurowej, będą mieli doskonałą okazję do poznania służb mundurowych i ich funkcjonowania w praktyce, w oparciu o stosowną bazę i kontakty ze służbami mundurowymi.
Klasa mundurowa wychodzi naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody i  kształtowaniu tężyzny fizycznej, ale przede wszystkim uczy szacunku i pokory.

Program zajęć jest dostosowany do wymagań stawianych kandydatom w czasie rekrutacji do służb mundurowych. Zajęcia praktyczne będą odbywać się poza szkołą, gdzie uczniowie w wybranych kierunkowo jednostkach będą mogli poznać w wymiarze praktycznym różne aspekty pracy w służbach mundurowych ze szczególnym naciskiem położonym na praktykę.

https://www.olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/31337,Olsztyn-Wspolpraca-Komendy-Miejskiej-Policji-w-Olsztynie-z-klasami-mundurowymi.html

Comments are closed.