W którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i kiedy podpisano traktaty rzymskie? Na te i inne pytania odpowiadali  2 grudnia br. uczestnicy konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej- uczniowie klas drugich i trzecich Gimnazjum nr 23 oraz klas pierwszych XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów.

Konkurs organizowano we współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą i Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn.

Celem konkursu było przede wszystkim popularyzowanie idei integracji i wiedzy o Unii, rozwijanie zainteresowań uczniów tym tematem oraz kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy, dotyczącej szeroko pojętej problematyki europejskiej.

Wszyscy uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy, natomiast wśród laureatów konkursu znalazły się następujące osoby:

I miejsce 43 pkt- Karol Rogożyński

II miejsce 37 pkt-  ex aequo Wiktoria Kinach i Rafał Brzeziński

III miejsce 36 pkt- Grzegorz Skórski

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami, natomiast wszyscy uczestnicy dyplomami i drobnymi upominkami.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy ich wiedzy i chęci do nauki!!!

Comments are closed.