24 i 31 marca, uczniowie klas 3cg i 3dg, pod opieką Krystyny Bem, wybrali się z wizytą do sądu.

Wyjście odbywało się w ramach lekcji wiedz o społeczeństwie i realizowało zagadnienia związane z systemem sądownictwa w Polsce.

Pani Żołnowska zapoznała uczestników z funkcjonowaniem Wydziału IX Karnego Sadu Rejonowego w Olsztynie. Uczniowie byli świadkami dwóch rozpraw, które dotyczyły wykroczeń z Kodeksu Ruchu Drogowego. Po każdej sprawie pani sędzia rozmawiała z młodzieżą, tłumaczyła tok rozprawy i odpowiadała na pytania.

Comments are closed.