7 lutego, uczniowie klasy 1A LO, pod opieką Krystyny Bem, wybrali się z wizytą do sądu na zaproszenie sędzi – Anety Żołnowskiej. Wyjście odbywało się w ramach lekcji wiedz o społeczeństwie i realizowało zagadnienia związane z procesem sądowym i stronami procesu.

Pani Żołnowska zapoznała uczestników z funkcjonowaniem Wydziału IX Karnego Sadu Rejonowego w Olsztynie. Uczniowie byli świadkami czterech rozpraw: trzy dotyczyły wykroczeń z Kodeksu Ruchu Drogowego, zaś jedna obejmowała nielegalne zatrudnienie obcokrajowca spoza Unii Europejskiej.

Po każdej sprawie pani sędzia rozmawiała z młodzieżą, tłumaczyła tok rozprawy i odpowiadała na pytania.

Comments are closed.