10 lutego uczniowie klas 1B i 1C liceum wybrali się w niezwykłą podróż do Muzeum Historii Żydów Polskich. Na wystawie 1000 lat historii Żydów polskich szukali odpowiedzi na pytania: skąd i kiedy Żydzi pojawili się w Polsce, w jaki sposób ten kraj stał się domem największej społeczności żydowskiej na świecie, jak przestał nim być i jak się odradza tu życie żydowskie. Uczestnicy zobaczyli, że historia polskich Żydów jest integralną częścią historii Polski, historia Żydów nie jest kompletna bez polskiego rozdziału.
Wystawa ma charakter narracyjny: jest opowieścią, którą poznaje się przez zabytkowe obiekty, instalacje scenograficzne i interaktywne, modele, dzieła sztuki, multimedia i teksty.

Comments are closed.