Nasza młodzież brała udział w zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Matematyczne wespół z UWM wykładach w ramach projektu Niezwykła matematyka. Były to:
17 września – wykład profesor Urszuli Foryś – Czego ekolog może się dowiedzieć od matematyka, czyli słów kilka o modelu drapieżnik- ofiara
17 września – wykład profesora Wojciecha Dzika – Jaki język zrozumie automat
28 września- wykład profesora Adama Doliwy – Jak zadać dobre pytanie? Czym jest informacja i jak ją zmierzyć.

Wykłady te dotyczyły problemów na styku matematyki, ekologii, logiki i informatyki.
Uczestnicy wystawy mogli poeksperymentować z obiektami abstrakcyjnymi na 15 dostępnych stanowiskach. Tematyka poszczególnych stanowisk będzie dotyczyła m. in. Złotej liczby, liczby Pi, liczby Eulera, ułamków łańcuchowych, ciągu Fibonacciego, kodu Cezara, problemów dotyczących logiki i rachunku prawdopodobieństwa.

Comments are closed.