W dniach 05.12-08.12 trzynaścioro uczniów z naszego liceum pod opieką p. Macieja Madekszy i p. Karola Chorągiewskiego uczestniczyło w wyjeździe do Warszawy w ramach projektu Erasmus+ : „Pamięć o totalitaryzmie w Europie i historyczna świadomość w kontekście Europejskim”. Młodzież zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie spotkała się z kierownikiem Działu Dydaktycznego – p. Karolem Mazurem, a także Zamek Królewski w Warszawie, w którym uczestniczyła w warsztatach z p. Sławomirem Szczockim – historykiem i pedagogiem muzealnym. Zwiedzanie Zamku było połączone z poznawaniem historii jego zniszczenia, ratowania i odbudowy. W następnych dniach uczestnicy projektu zwiedzili Muzeum Więzienia Pawiak oraz Muzeum Historii Żydów Polskich. Wszyscy uczestnicy projektu wrócili bogatsi o nową wiedzę o historii naszej ojczyzny oraz nowe wartościowe doświadczenie. Warto zaznaczyć, że wyjazd był w całości finansowany ze środków projektu Erasmus+.

Comments are closed.