Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
W naszej szkole to zaszczytne wyróżnienie przyznano Paulinie Lizińskiej – uczennicy klasy IIA XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów, która w roku szkolnym 2015/2016 uzyskała najwyższą średnią. Przyznania stypendiów miało miejsce 15 listopada 2016 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. W imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli je Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. Na uroczystość wraz ze stypendystami przybyli ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły. Wyróżnieni uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne, opowiedzieli również
o pasjach i zainteresowaniach.

Zdjęcia do obejrzenia na stronie https://www.ko.olsztyn.pl/?main=6&sub=135&item=1625

Comments are closed.