W dniach 19-23 lutego odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów projektu ERASMUS+ w którym udział bierze XII Liceum Ogólnokształcące wraz ze szkołami z Litwy, Łotwy i Belgii. Tym razem spotkanie odbyło się w Jurmali nad Zatoką Ryską, gdzie już w marcu rozpocznie się kolejny etap, nad którym będą pracować uczniowie i koordynatorzy ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie

Comments are closed.