Z miłości do człowieka, spotkaliśmy się 7.XII.2016 z Naszymi przyjaciółmi z Niemiec w murach Gimnazjum i Liceum im. Marii i Georga Dietrichów.  W uroczystościach wzięli udział Państwo Bleher, Wiceprezydent Olsztyna – p. Jarosław Słoma, członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Marcin Kuchciński, doradca marszałka sejmiku warmińsko -mazurskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych – p. Wiktor Marek Leyk, Proboszcz Parafii Matki Bożej Saletyńskiej – ks. mgr Lesław Pańczak, Państwo Prof. Dr. Horsch, p. Lipscher, Państwo Rohr, p. Markus Spinner, p. Georg Maier, p. Frau Susanne Reinl, p. Andrea Utz, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie, w których wszelkie nasze działania, odnajdują swój cel i sens.

Coroczne spotkanie było świętem całej społeczności szkolnej, okazją wyrażenia wdzięczności a także okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Nasza Szkoła wytworzyła bardzo bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi – nauczycieli, pracowników oraz uczniów i absolwentów.

Patron – to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niej buduje się tradycję, wprowadza uczniów w świat wartości. W czasach, kiedy notujemy upadek autorytetów, wybór patrona to trudne zadanie. Nasza Szkoła dokonała tego wyboru przed 4 laty.  Wybór był trafny i  głęboko przemyślany,  a cała społeczność szkolna jest dumna  ze swoich Patronów. Zapewniam, iż słowa Naszego Patrona – „Wiem, że sam nie naprawię świata, ale chcę pokazać, że każdy sam czyniąc dobro, może coś zmienić na lepsze w swoim otoczeniu” są dla Nas drogowskazem w pracy i w życiu. Wiedza o wybitnej postaci, znajomość jej losów i dokonań – rodzi szacunek do patrona, szacunek do szkoły noszącej  jego imię, a poprzez  to,  szacunek  do wiedzy i nauki. Motywuje do jeszcze większego wspólnego wysiłku, by w szkole było lepiej, mądrzej, ciekawiej i  bardziej przyjaźnie.

Tak jak Nasz Patron za swoją działalność doczekał się wielu wyróżnień, m.in.  Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP, papieskiego medalu „Pro Ecclesia et Pontifice”, nagrody prezydenta Olsztyna – statuetki św. Jakuba, tytułu honorowego obywatela Olsztyna, tak też podtrzymując najlepsze wartości działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły jest uwieńczona wieloma sukcesami w konkursach przedmiotowych i sportowych. O dobrej pracy nauczycieli świadczą bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych (najlepszych w województwie). Szkoła jest wysoko oceniania przez władze Miasta i władze oświatowe. Jesteśmy dumni ze wszystkich Naszych Absolwentów, wśród których jest wielu aktywnych uczestników życia społeczno. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają mury, niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są największym prezentem jaki otrzymuje szkoła im. Marii i Georga Dietrichów.

Tak ja Nasi Patroni zawsze żywo zainteresowani drugim człowiekiem, zawsze spieszący z pomocą, widzący w innych ludziach dobroć, ufni i serdeczni, tak Moi nauczyciele to ludzie wyznający ideały Naszych Patronów – to ludzie rozumu, ogarnięci pasją poznania i wyjaśniania świata, w którym żyją. To ludzie znający potencjał i ograniczenia swoich uczniów. To ludzie serca, bowiem edukują sercem i edukują serca. Kochają swoją misję, a włożone w nią serce chroni ich przed rutyną. To ludzie zawsze obecni. To właśnie dzięki nim ta Szkoła, ma jedyną niepowtarzalną atmosferę. To miejsce, do którego chce się zawsze powracać.

Dorota Linkiewicz

Comments are closed.