To, co przeżyło jedno pokolenie ,

Drugie przeplata w sercu i pamięci;

I tak pochodem idą cienie… cienie…

Aż się następne znów za krew poświęci!

 

W dniu 1.III.2017 w Naszej szkole odbył się Apel przygotowany przez p. Piotra Ozygałę z okazji Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach uczestniczyli: Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – p. Agnieszka Warakomska – Poczobut, Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie – p. Robert Szewczyk,  wizytator Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty – p. Adam Szkolnik oraz Proboszcz Parafii Matki Bożej Saletyńskiej – ks. Lesław Pańczak.

6 lat temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w uznaniu zasług organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie walki o suwerenność i niepodległość Polski. 1 marca oddajemy hołd poległym oraz prześladowanym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego przez dziesiątki lat byli obiektem fałszywej propagandy i zorganizowanego zapomnienia. „Przywrócenie ich do powszechnej pamięci Polaków jest naszym obowiązkiem. Ale przywracając pamięć przywracamy dużo więcej – przede wszystkim wartości i ideały, które im towarzyszyły. To jest dla Nas dzisiaj bardzo ważne źródło inspiracji. Potrzebujemy takich bohaterów, wzorów do naśladowania i niewątpliwie są nimi także Żołnierze Wyklęci, którzy zachowali się jak trzeba….

Comments are closed.