Pod koniec marca uczniowie naszego Liceum udali się do Jurmały na Łotwie w celu realizacji ostatniego etapu projektu Erasmus+, którego ukończenie zajęło 3 lata a jego finał odbędzie się na początku czerwca kiedy to podczas wielkiej konferencji zostaną zaprezentowane jego wyniki. Po raz ostatni zespoły uczniów i nauczycieli z Litwy, Belgii, Łotwy i Polski spotkały się by wspólnie pracować nad zadaniami projektowymi, zdobywać doświadczenie, zawierać nowe znajomości i rozwijać swoje zainteresowania. Udało nam się zobaczyć m. in. pozostałości ryskiego getta, Muzeum Żydów w Rydze czy Las Rumbula, który był świadkiem kaźni miejscowej ludności podczas II Wojny Światowej.

Mimo, że było to ostatnie spotkanie przygoda z Erasmusem na tym się nie kończy bo już teraz przygotowujemy się do kolejnego projektu do którego zapraszamy uczniów Liceum. Wszelkich informacji udzielą Wam koordynatorzy projektu: Maciej Madeksza i Karol Chorągiewski.

Comments are closed.