W lutym oraz marcu 2018 roku uczniowie klas II i III Gimnazjum nr 23 pod opieką Bogumiły Sikorskiej uczestniczyli w rozprawach w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

Wyjścia odbywały się w ramach lekcji Wiedzy o społeczeństwie i realizowały zagadnienia związane z władzą sądowniczą. Sędziowie, pani Aneta Żołnowska i pan Wojciech Kottik zapoznawali gimnazjalistów z funkcjonowaniem IX Wydziału  Karnego tutejszego Sadu Rejonowego.  Uczniowie byli świadkami rozpraw, które dotyczyły m.in. wykroczeń z Kodeksu Ruchu  Drogowego, zakłócania ciszy nocnej czy kradzieży. Z zafascynowaniem obserwowali pracę sądu – cały przewód sądowy, przesłuchiwanie pokrzywdzonych, obwinionych i świadków oraz wydawanie wyroków.

Każdorazowo po zakończeniu rozprawy sędziowie odpowiadali na pytania, nie tylko związane z obserwowanymi sprawami, ale udzielali również informacji dotyczących przygotowania do zawodu sędziego i pracy w tym charakterze.

Taka obecność na sali rozpraw pozwala zaobserwować jak w praktyce wygląda praca sędziego, adwokata, radcy prawnego oraz emocje z jakimi wiąże się udział w charakterze świadka, pokrzywdzonego lub obwinionego. Poza tym umożliwia nabycie wiedzy dotyczącej praw przysługujących uczestnikom rozpraw oraz związanej z zasadami wymiaru kary i środków karnych.

Dzięki wizytom  w sądzie uczniowie oprócz tego, że zostali zapoznani z procedurami funkcjonowania tej instytucji, to dodatkowo uświadomili sobie również, z jak ogromną odpowiedzialnością wiąże się praca sędziego, który po wysłuchaniu obu stron, waży ich racje i argumenty i wydaje wyrok.

Comments are closed.