26 marca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się II etap konkursu historycznego pt. „Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo” zorganizowany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie. Konkurs otworzył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, który gratulował uczestnikom włączania się w różne formy pielęgnowania i kształtowania pamięci historycznej. Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podziękował młodzieży za to, że niosąc dziedzictwo narodowe kształtują dumę i przywiązanie do swojego kraju. Konkurs uświetniły występy uczniów z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie zatytułowane „Stanę na każde twoje zawołanie, Polsko”. Konkursy poprzedzają uroczystości pt. „Wojewódzkie Obchody Pamięci o Bohaterach”, które odbędą się w dniu 13 kwietnia 2018 r. podczas których 18 Bohaterom z Katynia zostaną posadzone Dęby Pamięci.

 

 

 

Comments are closed.