12 lutego uczniowie klasy 3C (rozszerzenie z historii) wzięli udział w konferencji naukowej: „Polski parlamentaryzm w kontekście Kresów” w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Konferencja odbyła się w ramach projektu „MŁODA POLSKA SZKOŁA PARLAMENTARYZMU” realizowanego przez Fundację „Commodus” i Fundację „Łączka”.
Po zakończeniu konferencji nastąpiło otwarcie wystawy: „Generał Ryszard Kukliński – Polska Misja”.

Comments are closed.