W ramach porozumienia podpisanego między XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie a Wydziałem Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie w dniu 11.10.2017 uczniowie klasy 2A i 2B uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii UWM. Zajęcia obejmowały cztery grupy tematyczne:

  1. Mykologia – budowa i rozmnażanie grzybów.
  2. Zoologia – budowa i oznaczanie rodzimych gatunków owadów.
  3. Botanika – cykle rozwojowe roślin.
  4. Cytologia – budowa i podziały komórki.

Comments are closed.