W dniu 8.XII.2017 w ramach porozumienia pomiędzy UWM a XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie uczniowie klasy 2A i 2B uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii. Zajęcia obejmowały cztery bloki tematyczne: histologia roślin, fizjologia trawienia u człowieka i zwierząt, parazytologia, fizjologia roślin związana z transportem substancji.

 

Comments are closed.