17 listopada odbył się szkolny etap 59. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, do którego przystąpiło czworo licealistów. Test zawierał 26 zadań, a za jego rozwiązanie można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Program składał się z dwóch bloków tematycznych:
– stały blok dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje dwie główne grupy tematyczne:
• przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie i Polsce
• struktury i mechanizmy życia politycznego w Polsce i świecie
– zmienny blok tematyczny jest ustalany corocznie dla każdej edycji zawodów i zawiera problematykę wynikającą najczęściej z jednego z tematów bloku stałego, odpowiednio rozszerzonego i wyrażonego w haśle danej edycji.
Do etapu okręgowego przeszli: Paweł Wieczorek (3B) i Karol Rogożyński (2C).
Gratuluję! – Krystyna Bem

Comments are closed.