Warsztaty humanistyczne „Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur”
19-20-21 września 2017 r.

Ideą warsztatów był rozwój zainteresowań humanistycznych w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu Warmii i Mazur.

Warsztaty miały charakter objazdowy, tzn. odwiedziliśmy Leśniczówkę Pranie, Reszel, Świętą Lipkę, Stoczek Klasztorny i Lidzbark Warmiński.
W czasie pobytu w wymienionych miejscach uczniowie gromadzili materiały do wybranych przez siebie tematów z następujących dziedzin: historycznej, literackiej, artystycznej, dziennikarskiej.

19 września – cały dzień spędziliśmy w Leśniczówce Pranie.
Na początku zwiedziliśmy muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, co znalazło swój konkretny wymiar w warsztatach. Część uczniów brało udział w warsztatach teatralnych, inna część uczestniczyła leśnych podchodach literackich “Śladami Gałczyńskiego”.
Następnie czekała nas niezwykła uczta duchowa i intelektualna, tzn. dwa spotkania z panem Wojciechem Kassem, który wygłosił prelekcję pt. „Twórcy i pisarze Prania
i najbliższej okolicy”, po czym przedstawił wybrane wiersze ze swoich ostatnich tomików poetyckich.
To spotkanie okazało się niezwykle inspirujące dla uczniów, o czym świadczą ich wypowiedzi załączone poniżej.

20 września zwiedzaliśmy średniowieczny Reszel, zachwycając się jego panoramą z wieży zamku i niektórzy z nas, z dużo wyższej, wieży kościoła.
Wizyta w Świętej Lipce obfitowała w ciekawe rozmowy z panią przewodnik, którą uczniowie bardzo polubili, podziwiając jej rozległą wiedzę i umiejętność opowiadania.
Po powrocie do Reszla zamieszkaliśmy w średniowiecznym zamku i jeszcze przed snem spotkaliśmy się panią Jolantą Marschall, która opowiedziała nam o historii zamku, który stał się centrum kultury w regionie.
Dzięki uprzejmości pani Marschall następnego dnia mogliśmy zwiedzić prywatną galerię rzeźby Adama Myjaka.

21 września udaliśmy się do Stoczka Klasztornego i Lidzbarka Warmińskiego, w których to miejscach czekała nas kolejna porcja wiadomości o regionie i jego skomplikowanej historii.

Wypowiedzi uczniów ze spotkania z Wojciechem Kassem:
,,Wojciech Kass jest człowiekiem, który pozostawia po sobie niedosyt. Porusza wiele rozległych tematów, nie dezorientując przy tym słuchacza.” Zuzanna Kuleta, 3C
,,Poeta mówił o rzeczach, o których każdy z nas wie, ale nie zdaje sobie z nich sprawy w codziennym życiu, jak np. zubożenie języka, czy relatywizacja wartości. Uważam, że jest to spowodowane zwiększoną wrażliwością Pana Kassa na odbiór bodźców sensualnych.” Bogna Białas, 3C
,,Najbardziej podoba mi się stosunek poety wobec rzeczy nieożywionych. Pan Kass powiedział, że każdy przedmiot, roślina przemawia, ale my jako ludzie tego nie słyszymy. Powiedział też, że jego sposobem na poezję jest słuchanie tych nieożywionych rzeczy i jest to jeden z motywów w poezji.” Paulina Gościewska, 2D
,,Pan Kass ma wyrazisty system wartości, tworzony przez lata na podstawie własnych doświadczeń, co pozwala mu postrzegać świat przez pryzmat własnych idei, własnego światopoglądu.” Michał Mierzyński, 3C
,,Wojciech Kass cechował się bardzo bogatym słownictwem. Najbardziej w pamięci utkwił mi wiersz o zmarłym ojcu, w którym nawiązywał do jego pracy i momentami porównywał go z Bogiem.” Wiktor Szymański 2D
,,Kass miał dużą swobodę wypowiadania własnych myśli. Posiadał swoją koncepcję na temat niektórych zjawisk rzeczywistości” Michał Tokarzewski 2D
,,Najbardziej zaintrygowało mnie sformułowanie Pana Kassa, iż poezja wcale nie jest ucieczką przed rzeczywistością. Wręcz przeciwnie, dzięki niej mamy możliwość głębszego poznania świata i znalezienia wielości form na nazwanie zjawisk. Jest to sprzeczne z powszechnym przekonaniem o metafizycznej funkcji poezji.” Karolina Przyłęcka, 3C

Comments are closed.