W dniach 28 – 29 września klasa III ag uczestniczyła w pokazach i warsztatach naukowych na terenie miasta Olsztyn. Miejscem działań edukacyjnych i naukowych były: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyńska Szkoła Wyższa oraz Państwowa Akademia Nauk w Olsztynie. Wizyty rozwijające zainteresowania uczniów miały miejsce dzięki współpracy z rodzicami uczennic naszej klasy. Najciekawsze zajęcia: Ogarnij inżynierię – energia i wiatr dotyczyły pozyskiwania energii elektrycznej z wiatru oraz jak wykorzystać drukarkę 3D w konstruowaniu modeli turbin wiatrowych; „Chemia bawi, uczy, straszy…” – warsztaty w formie interaktywnego laboratorium chemicznego. Uczniowie mogli na początku spotkania obejrzeć w bezpiecznych warunkach i pod opieką doświadczonych naukowców reakcje chemiczne, które prowadzić można tylko pod sprawnie działającym wyciągiem. Uwieńczeniem warsztatów było możliwość własnoręcznego wykonania reakcji polimeryzacji, w wyniku której powstał kolorowy twór żelowy.
Uczestniczyliśmy również w BIOlogic Escape, które wzorowane są słynnymi grami z gatunku Escape Room przygoda dla miłośników nowych doznań łączących naukę i zabawę. Pokój przyrodniczy zawierał zagadki i należało go opuścić z jak najlepszym czasem. Materiały przedstawione na miejscu pozwoliły graczom intensywnie wczuć się w swoją rolę, zastosować już posiadaną wiedzę, nabyć nowe umiejętności; w tym także umiejętności pracy zespołowej, rozwijać logiczne i analityczne myślenie.

Comments are closed.