W dniu 6.XII.2017 odbyło się coroczne spotkanie z Panią Elvirą Bleher – Dietrich. Jest to święto całej społeczności szkolnej, okazja do wyrażenia wdzięczności a także okazja do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Dzień, który znajduje się w kalendarium szkoły, a ta wyjątkowa uroczystość jest kolejnym etapem tworzenia jej tradycji i rytuału.
Dla naszej społeczności szkolnej jest to chwila radości, dlatego, jak to w zwyczaju jest, chcemy tę radość dzielić z innymi, szczególnie z naszymi przyjaciółmi – a więc z Wami!
W uroczystości uczestniczyli:
• Państwa Dietrich
• Państwo Prof. Dr. Horsch, p. Lipscher, Państwo Rohr, p. Markus Spinner, p. Georg Maier, p. Frau Susanne Reinl, p. Andrea Utz,
• Pani Wioletta Śląska – Zyśk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego
• Pan Robert Szewczyk – Z–cę Dyrektora w Departamencie Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim
• Pani Małgorzatę Hochleitner – z–cę Dyrektora w Wydziale Kształcenia, Wychowania i Opieki w Warmińsko – Mazurskim Kuratorium Oświaty w Olsztynie
• Pani Alina Jarząbek – Z – ca kierownika Katedry Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
• Rada Rodziców Gimnazjum nr 23 i XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów.
• Uczniowi, w których wszelkie nasze działania odnajdują swój sens.

Drodzy Goście!
„Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą;
Każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu.
Śmierć każdego człowieka umniejsza nas,
Albowiem jesteśmy zespoleni z ludzkością”
Już w starożytności było wiadomo, że istota ludzka nie może funkcjonować w oderwaniu od innych ludzi. W dzisiejszym świecie w znacznym stopniu zmieniły się warunki życia, ale ciągle człowiek i jego otoczenie stanowią wspólnotę. Taką najbliższą każdemu z nas jest wspólnota rodzinna. Każda ma swoją przeszłość, własną historię przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Tworzy się więź pomiędzy członkami rodziny, która sprawia, że z nią się identyfikujemy. Podobną, tylko większą wspólnotę – rodzinę stanowi społeczność Naszej szkoły. My też posiadamy swoją historię.
Nadać imię szkole to niejako ustalić jej tożsamość, zasugerować wartości ważniejsze od innych, podkreślić kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez osobę Patrona. Nadać imię szkole to także wskazać całej społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom, rodzicom pewien autorytet, punkt odniesienia w ich działaniach.
Kiedy rozglądamy się po szkolnych korytarzach, często nie zdajemy sobie sprawy z upływu czasu. Warto więc zadać sobie pytanie: Co po mnie zostanie? Czy na trwałe zapiszę się w historii tej szkoły, tak jak jej patroni, Państwo Dietrich, którzy kilka lat temu też przechadzali się korytarzami budynku, na fundamentach którego stoją nasze szkoły. O czym wtedy myśleli, jakie mieli plany? Warto wspomnieć, że byli ludźmi bardzo zaangażowanym w życie Naszej szkoły, którzy zachęcali młodzież i dorosłych do podejmowania wielu inicjatyw. Byli dobrymi ludźmi, dla których bliźni – jego życie, zdrowie, szczęście były najważniejsze. Mieli na uwadze dobro publiczne całej lokalnej społeczności, nie zaś własny interes. Dokonywali rzeczy szlachetnych, wielkich i doniosłych, często uważanych za niemożliwe. Jesteśmy dumni, że mamy takich Patronów, którzy swoim życiem wskazywali drogę następnym pokoleniom – drogę do sukcesu i zwycięstwa.
Myślę, że wszyscy chcemy odnosić sukcesy, zwycięstwa, ale pamiętajmy, że nic nie mamy za darmo, musimy na to zapracować, znosić trudy nauki, znoje codziennego życia, podejmować trudne decyzje.
Tak ja Nasi Patroni zawsze żywo zainteresowani drugim człowiekiem, zawsze spieszący z pomocą, widzący w innych ludziach dobroć, ufni i serdeczni, tak Moi nauczyciele, ludzie którzy to ludzie wyznający ideały Naszych Patronów. To ludzie, których życie buduje: jedność przekonań, słów i życia, prawość etyczna, postawa racjonalna, otwarta na prawdę i argumenty. To ludzie rozumu i serca, cier-pliwi, wyrozumiali, kochający swoją pracę, pociągający wychowanków przykładem swojego życia.
O wyjątkowej pracy Moich Nauczycieli świadczą przede wszystkim bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych ale także liczne tytuły, które dzięki nim szkoła zyskuje: Szkoła Wierna Dziedzictwu, Złota Szkoły (najlepsza w województwie warmińsko-mazurskim), Najbardziej Wiarygodna Szkoła, Szkoła Sukcesu, są wynikiem pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. To właśnie dzięki nim ta Szkoła, ma jedyną niepowtarzalną atmosferę.
Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejsze są wartości, które wszyscy wyznajemy oraz uczeń, duszą szkoły – nauczyciel i wychowawca, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci.

Dyrektor Szkoły
Dorota Linkiewicz

[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Comments are closed.