W dniu 27 listopada 2017 w Naszej Szkole odbyło się spotkanie z Abrahamem Lee konsulem ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Konsul spotkał się z uczniami XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów. Tematem bała możliwość wyjazdu i pracy za oceanem. Organizatorem spotkania było Studium Języków Obcych na UWM, ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu.
Wizyta Abrahama Lee w Naszej Szkole nie była przypadkowa. Konsul wybrał jedną z najlepszych szkół w województwie warmińsko–mazurskim. Abraham Lee rozmawiał na temat wakacyjnych programów wymiany oraz innych programów wymiany ze Stanami Zjednoczonymi, które są skierowane do uczniów i studentów. Ponadto wyjaśnił ułatwienia wizowe oraz zasady i proces aplikacyjny, jak również odpowiadał na pytania i wziął udział w dyskusji.
Abraham Lee jest dyplomatą amerykańskim, który przed przyjazdem do Polski pracował w Azji, na misji w Ho Chi Minh w Wietnamie (dawny Sajgon). Z kolei przed wstąpieniem do korpusu dyplomatycznego USA był zatrudniony w Departamencie Sprawiedliwości jako prawnik – asystent U.S. Attorney.
W spotkaniu uczestniczyła również Pani Bożena Magdziak, asystentka konsula, która od 30 lat zajmuje się sprawami wyjazdów studentów i absolwentów polskich uczelni do Stanów Zjednoczonych. Jest ekspertem w sprawach procedur wizowych, zasad programów wymiany oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w USA.
O atutach wyjazdu za ocean mówił Marek Witkowski, który jest studenckim ambasadorem w Olsztynie (Camp Counselors USA-Poland). Od 9 lat wysyła on studentów na wakacyjne programy wyjazdowe w Stanach Zjednoczonych.

Comments are closed.