Uczniowie klas 3 LO realizujący rozszerzenie z biologii uczestniczyli w dniu 15.02.2018r w zajęciach laboratoryjnych Wydziału Biologii UWM w Olsztynie.

Pracowali w czterech grupach tematycznych:
1. Ekspresja genów w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
2. Genetyka molekularna w Katedrze Biotechnologii
3. Techniki Inżynierii Genetycznej w Katedrze Fizjologii Zwierząt
4. Biochemia Żywności w Katedrze Biochemii

Comments are closed.