„Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają,

każdy aktor niejedną gra rolę”.

 

Szanowni Rodzice,

Drodzy Nauczyciele i Wy – najważniejsi dzisiaj – Uczniowie klas III

„Dzisiaj ostatnie uczniowskie wejście na scenę. Teatr Niezwykły pod nazwą XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie pragnie uhonorować swoich aktorów, którzy grali role uczniów w szkole przez trzy lata. Jak w każdym teatrze, jak w każdej sztuce były role główne, pierwszoplanowe, drugoplanowe, ale były też epizody. Co więcej role grane w XII Liceum Ogólnokształcącym każdy z Was wybierał sam. Każdy z Was miał możliwość wcielić się w wiele ról a każda z nich mam nadzieję pozostanie w Waszej pamięci. Tegorocznych Absolwentów nie da się opisać „schematycznie”– posługując się terminologią zaczerpniętą z powieści Witolda Gombrowicza pt „Ferdydurke” nie da się ich „wepchnąć” w Formę obecnego pokolenia – każdy jest inny na swój własny, indywidualny sposób.

Spędziliście tu trzy lata. Był to czas wypełniony nie tylko sztywnymi ramami lekcji i klasówek. Przez te lata byliście bardzo ważną częścią społeczności szkolnej, która pracowała społecznie, prowadziła wiele akcji charytatywnych, konkursów, pokazów, warsztatów i prezentacji.

Drodzy uczniowie, za chwilę absolwenci. To właśnie dziś – teraz w przeciągu tych kilkunastu minut kończy się najpiękniejszy etap Waszego życia. Niezależnie od tego, co o nim myślicie, będziecie do niego wracać myślami przez całe dorosłe życie. Nie raz  z rozrzewnieniem pomyślicie – żeby tak można przeżyć jeszcze raz, żeby choć na chwilę wrócić w młodzieńczy, beztroski świat, pełen recept, które można było realizować zupełnie dowolnie i zupełnie za darmo.

Teraz przed Wami otwiera swoje drzwi długo oczekiwana przez Was dorosłość. Kolorowa krainę nastoletnich marzeń coraz częściej przysłaniać będzie szara mgła rzeczywistości. Dorosłość moi drodzy to życie na własny rachunek, gdzie nie ma gotowych do realizacji recept, gdzie każdy wybiera dowolnie sposób rozwiązania się piętrzących się problemów i ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięte efekty wraz z ich konsekwencjami.

Od dziś każdy z osobna, nie oglądając się na innych staje przed koniecznością wytyczenia sobie celów dorosłości. To bardzo ważne, by rozumieć, że:

„Najpierw trzeba znaleźć cel, a później drogę do celu”

Pascal zostawił nam maksymę:

„Przeszłość i teraźniejszość są naszymi świadkami,

Tylko przyszłość jest celem”

Jestem przekonana, że jesteście przygotowani do tego by samodzielnie swoją przyszłość kreować.

Nigdy nie rezygnujcie z walki o prawo do sukcesu. Bez względu na sytuację w jakiej się znajdziecie nigdy nie traćcie nadziei, nie poddawajcie się, lecz spróbujcie znaleźć jakieś wyjście. Nie badajcie dokąd prowadzi każdy Wasz krok. Tylko ten, kto wzrokiem sięga daleko znajduje właściwą drogę.

Życzę Wam abyście potrafili „Rozpoznać szczęście, które ma się u stóp, mieć determinację i odwagę, by się po nie schylić, wziąć je w ramiona… i zatrzymać. To mądrość serca. Bez mądrości serca pozostaje tylko logika, czyli bardzo niewiele.”

 

Nagrodzeni:

Primus Inter Pares – Paulina Lizińska i Michał Dramiński

Osobowość Naukowa – Michał Makowski

Osobowość Artystyczna – Iga Skolimowska i Magdalena Lobert

Osobowość Społeczna – Patryk Jarmakowicz

Osobowość Sportowa – Michał Dramiński

Comments are closed.