DOBRO POWRACA – IV MARATON PISANIA LISTÓW Z AMNESTY INTERNATIONAL

Dobro to jedna z niewielu rzeczy, która wraca, gdy się ją daje. Bezinteresowna pomoc w dzisiejszych czasach nie jest często spotykanym zjawiskiem. Uczniowie naszego gimnazjum i liceum potrafią wyciągnąć dłoń do drugiego człowieka, nie oczekując niczego w zamian.
5 grudnia roku zorganizowaliśmy czwarty w murach naszej szkoły Maraton Pisania Listów.
Akcja objęta patronatem pozarządowej organizacji Amnesty International polegała na podpisaniu listów, których treść nawoływała do uwolnienia więźniów politycznych z krajów całego świata.
Pozbawienie wolności jest przejawem łamania praw człowieka. By pomóc w uwolnieniu ofiar niesprawiedliwego traktowania, ambasady krajów przetrzymujących skazańców rokrocznie zasypywane są milionami listów z prośbą o ułaskawienie. W tym roku napisaliśmy ponad 400 listów.
Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za pomoc i mamy nadzieję, że udział w przyszłorocznej edycji pozwoli na uratowanie z niewoli kolejnych niesłusznie skazanych!

Comments are closed.